נפילה במדרכה רשלנות של עיריית נתניה

פורסם : 13.01.2013
מאת : עו"ד עזרא ארז
גמלאית נפלה ברחוב השבעה והעירייה שילמה בפשרה פיצוי בסך 5000 ₪

ביום  9.5.09 בשעה 8:00 בבוקר לערך, הלכה כ.פ על המדרכה ברחוב השבעה בנתניה לפתע נכנסה רגלה לבור ו/או שקע ו/או מפלס הנמוך מפני המדרכה, נפלה ונחבלה בגופה ובעיקר ביד ימין.התאונה התרחשה כתוצאה ישירה מליקוי במדרכה, שהיווה שקעים, שברים של אבני מדרכה, בורות, מפלסי גבוה שונים ולא אחידים בין אבני המדרכה המהווים "בור מסוכן" "דבר מסוכן" "מפגע חמור ומסוכן" "מכשול בדרך" והכול בתחום שיפוט ובאחריות עיריית נתניה.

כ.פ פנתה לעו"ד עזרא מנתניה המומחה לנזקי גוף על מנת שיעמוד על זכויותיה ועל הפיצוי המגיע לה. מאחר ונזקיה היו קלים וחולפים עו"ד עזרא ארז הגיש דרישה לעיריית נתניה בה פירט את רשלנות העירייה בכך שלא דאגה לסלק את המפגע ו/או לתקנו ודרש פיצויים המשקפים את נזקי הנפגעת. בהליך של מו"מ הגיעו הצדדים לתשלום פשרה לנפגעת בסך של 5000 ₪. הכתבה המלאה פורסמה בשבועון המקומי "השבוע בנתניה"