שאלות ותשובות

 

תאונת דרכים עפ"י החוק הינה:

 

מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה;  

 

התלקחות או התפוצצות של הרכב שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על-ידי גורם שמחוץ לרכב;

 

מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו;

 

מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המיכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי;

 

לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי;

 

מהו שימוש ברכב מנועי:  

 

נסיעה ברכב;

 

כניסה לתוכו או ירידה ממנו;

 

החנייתו;

 

דחיפתו או גרירתו;

 

טיפול-דרך או תיקון-דרך ברכב שנעשה בידי המשתמש בו או בידי אדם אחר שלא במסגרת עבודתו;

 

הידרדרות או התהפכות של הרכב;

 

התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו תוך כדי נסיעה וכן הינתקות או נפילה כאמור מרכב עומד או חונה, שלא תוך כדי טיפולו של אדם ברכב במסגרת עבודתו;

 

ולמעט טעינתו של מטען או פריקתו, כשהרכב עומד;

 

 

נפגעת בתאונת דרכים , האם מגיע לך פיצוי ?

 

התשובה היא כן במרבית המקרים, למעט במקרים חריגים אותם מחריג חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה  1975- .

 

 

גם אם אתה אשם בתאונה מגיע לך פיצוי

 

נושא האשמה בתאונת דרכים אינו רלוונטי ואינו פוגע בזכאות לפיצויים בגין נזקי הגוף מהם סבלת או תסבול.

 

 

נפגעת בצורה קלה, עדיין אתה זכאי לפיצוי!

 

אם התמזל מזלך ונזקיך מינורים, הרי שחזרתך לשגרה תהא מהירה, ולא תפגע כלכלית באופן משמעותי. יחד עם זאת עדיין הינך זכאי לפיצוים. הדבר נכון גם אם נותרו לך צלקות או שפשופים באברים.

 

מה כולל הפיצוי

 

בין היתר, כאב וסבל מהם סבלת, תשלום פיצוי בגין הפסדים ממוניים ובין היתר הפסדי שכר, הפסד בגין תשלום הוצאות רפואיות, הוצאות בגין עזרת צד ג', הוצאות בגין נסיעה. היה ותיוותר לך נכות יילקחו בחשבון גם נזקים עתידיים ובין היתר, הפסד כושר השתכרות, הפסדי פנסיה, הוצאות בגין עזרה, נסיעות וטיפולים רפואיים וכו'.  בנכויות גבוהות נלקחים בחשבון נזקים נוספים כגון כיסוי הוצ' עזרה סיעודית, הוצ' חשמל בגין כביסה, מזגן, כיסוי הוצ' שיפוץ והכנת הדירה לצורכי הנכה וכו'.  

 

 

במקרים שלא ניתן לקבל פיצוי מחברת ביטוח תבחן זכאות מ"קרנית" הקרן לפיצוי נפגעי ת.ד:

 

נפגעת באחת מהדרכים שמפרטות להלן אתה זכאי לתבוע פיצויים מקרנית הקרן לפיצוי נפגעי ת.ד. שהינה תאגיד ציבורי שהוקם מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975.אשר חלק מפרמיית ביטוח החובה מופרש לקרן, למימון פעולותיה. ואלו המקרים הבולטים בחוק בהן תבחן זכאות לפיצויים:

 

תאונת פגע וברח;

 

לנהג לא היה ביטוח חובה;

 

לנהג לא היה רישיון נהיגה;

 

פגיעה מרכב גנוב;

 

רכב שנעשה בו שימוש בניגוד לתנאי הפוליסה ( למשל הסעה בשכר);

 

רכב שלא בוטח כחוק (אי תשלום הפרמיה);

 

 

 

נפגעת בצורה קשה יותר !

 

מזלך לא שפר עליך, וסבלת מפגיעות קשות, ובין היתר, משברים, קרעים ברצועות, גידים או שרירים, מהגבלות תנועה של איברים, מסחרחורות מכאבים חזקים, מפגיעה נפשית, מכריתת אברים, הרי שתקופה לא נעימה של החלמה, שיקום, טיפולים רפואיים, פיזיותרפיים ואחרים מחכים לך, ואם לא די בכך אזי היעדרות ארוכה ממקום העבודה ואף היפלטות ממעגל העבודה יגרמו לך לנזקים כלכליים. מה עושים ?

 

 

מקדמה על חשבון הפיצויים אפשרי או לא?!

 

במקרים בהם הנפגע נעדר ממקום העבודה למשך תקופה ארוכה, נגרמו לו הפסדים רבים ועליו לעמוד בהתחייבויותיו והוא אינו מסוגל לכך, ניתן לקבל מקדמה או בלשון החוק "תשלום תכוף" אשר יקל על הנפגע, והכול על חשבון הפיצויים המגיעים לו. המקדמה הינה לצרכיי מחייה בעיקרה וכיסוי נוסף בגין הוצאות מיידיות. התשלום נבחן בכל מקרה לגופו.

 

 

מומחה רפואי וחו"ד רפואית

 

בתאונת דרכים לא ניתן לצרף חו"ד מטעם צד, אלא בית המשפט הוא זה שמוסמך למנות מומחה רפואי בתחום בו נחבל הנפגע, ובמקרה זה מוטל נטל הראייה על התובע לשכנע את בהמ"ש כי ישנה ראשית ראייה למינוי של מומחה רפואי בתחום ממנו הוא סובל. היה ויתמנה מומחה רפואי הרי שחו"ד היא זו שתקבע לצורך התביעה.

 

 

תאונת דרכים שהיא תאונת עבודה

 

אירעה לך ת.ד בדרך לעבודה במהלכה או בדרך חזרה ממנה (לא כולל סטייה הפסקה וכמפורט בחוק) הרי שהינך זכאי לתבוע את הביטוח הלאומי בגין נזקיך. עלייך להודיע לרופא המטפל כי התאונה הינה ת.ע והרופא אמור לתת לך אישורי אי כושר מתאימים לת.ע הנקראים תעדה לנפגע עבודה, ובגינם ישולמו לך בעד הימים שהחסרת מעבודתך. במקביל עלייך להודיע למעבידך על התאונה והוא אמור למלא עבורך טופס ב.ל 250(שכיר) ( ב.ל 283 עצמאי ימלאו עצמאית) לביטוח לאומי שיכסה את ההוצאות הרפואיות המיידיות. בכל מקרה כבר בשלב הראשוני כדאי להתייעץ עם עו"ד המומחה לנזיקין ע"מ שינחה אותך ויטפל במקרה שלך.

 

 

הכרת המוסד לביטוח לאומי בתאונה כתאונת עבודה

 

עליך להגיש ב.ל 211, טופס הודעה על פגיעה בעבודה ותביעה לדמי פגיעה (ימי המחלה) ולצרף את המסמכים הרלוונטים לביטוח לאומי, ביטוח לאומי אמור ליתן תשובה תוך פרק זמן של כחודשיים, בהחלטתו יכול לאשר את התביעה ו/או לדחותה  (במקרה של דחייה ניתן לערר לביה"ד האזורי לעבודה) מייד עם ההכרה המוסד יקבע את שכרך הרבע שנתי ולאחריו ישלם את דמי הפגיעה המגיעים לך. עפ"י החוק המוסד מכיר ב- 90 ימי מחלה אותם עליו לשלם לנפגע. התשלום יהא 75% מהשכר היומי שהרוויח הנפגע.

 

החישוב יהא כלהלן: לעובד שכיר ולעובד עצמאי - 75% מהכנסתו החייבת בדמי ביטוח ב- 3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק את עבודתו בשל הפגיעה, לחלק ב-90, ועד למקסימום דמי הפגיעה ליום 1,074.25 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) .

 

 

קביעת דרגת נכות

 

כאשר וועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי קובעת כי נותרה לך נכות או לא נותרה כלל נכות אזי תשמש קביעתה כחו"ד לצורך תיק תאונת הדרכים שתתנהל מול חברת הביטוח. בכל מקרה היה וטעתה הוועדה הרפואית בקביעתה ניתן להגיש בקשה לראיות לסתור את קביעת הוועדה.

 

 

שכ"ט לעו"ד

 

בתיקי תאונות דרכים קבע המחוקק שכ"ט מקסימאלי אותו ניתן לגבות מן הנפגע והוא :

8% + מע"מ מתוך הפיצוי במקרה בו הוגש דרישה לפיצוי;

11% + מע"מ מתוך הפיצוי במקרה בו הוגשה תביעה לבהמ"ש והסתיימה בפשרה;

13% + מע"מ מתוך הפיצוי במקרה בו הוגשה תביעה  לבהמ"ש והסתיימה בפס"ד.

 

***הכתוב לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ובכל מקרה ומקרה יש להתייעץ עם עו"ד .